Organisatie

Vereniging van (VVH) Vrijzinnig Hervormden

Organisatie type: Kerkgenootschap

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Afdeling in Assen, ontstaan in 1905 als tegenhanger van de rechtzinnige evangelisatie 'De Unie', de latere Kapelgemeente, die eigen kerkdiensten organiseerde. De afdeling was ook actief in provinciaal verband. In 1912 was er een openluchtbijeenkomst in de Emmer Dennen. In de jaren daarna waren er 'hagepreken' in diverse plaatsen in Drenthe, met soms achthonderd deelnemers.

Vanuit de VVH werd in 1932 de Asser Jeugdgemeenschap gesticht met als grote inspirator de godsdienstonderwijzer en jeugdleider R. Oostra. Ook H.J. Prakke droeg in die tijd als jeugdouderling een belangrijk steentje bij. Het vrijzinnig hervormd jeugdwerk werd in 1933 gebundeld in het Jeugdverband Meyboom, genoemd naar Hajo Uden Meyboom, steunpilaar van het vrijzinnig protestantisme en de vrijzinnige theologie in ons land. De Asser Meyboom werd in heel vrijzinnig Nederland een begrip. Op hemelvaartsdag 1933 werd als herinnering op de Brink in Assen, vóór de voormalige pastorie van dr. Meyboom, een jonge linde geplant.

Wegens dalende belangstelling werd in 1974 het jeugdwerk stil gelegd en in 1985 het jeugdverband de Meyboom definitief opgeheven. In 1930 kreeg de VVH met De Kern een eigen gebouw aan de Oranjestraat, dat in 1984 van de hand werd gedaan. Kerkdiensten worden sindsdien gehouden in de Doopsgezinde kerk tegenover De Kern.

Literatuur