Begrip

Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Kerkgenootschap, ontstaan in 1944 na een dogmatisch conflict over de betekenis van de doop en na organisatorische onenigheid over de zeggenschap van de gereformeerde synode.

Er zijn 270 gemeenten in Nederland, waarvan ruim twintig in Drenthe. In 1969/1970 werd in Hoogeveen de generale synode gehouden van dit kerkverband. Aan de orde kwamen de betekenis van de Vrijmaking, de visie op de kerk in verband met de relatie tot andere kerken, de opvattingen over het leven na dit leven en de betekenis van het kerkverband. Er ontstond een scheuring. Leden wier opvattingen werden afgewezen vormden de 'kerken buiten verband', de latere Nederlands Gereformeerde Kerk. In 1992 gingen er stemmen op om hen die door de synode van Hoogeveen waren veroordeeld, eerherstel te verlenen. Sommige vrijgemaakte kerken bleken bereid tot samenwerking met niet-vrijgemaakten.

Literatuur