Begrip

Vrije school

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In het buitenland Waldorf- of Steineronderwijs genoemd

Onderwijsvorm met als grondslag de vrije schoolpedagogie, gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner.

Centraal daarin staat de mens als individu en als sociaal wezen. De vrije scholen staan open voor alle culturele en godsdienstige richtingen. In het eigen leerplan voor kinderen van vier tot achttien jaar wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfasen van een kind. De evenwichtige ontwikkeling van verstandelijke, emotionele en wilsaspecten bij de leerlingen vormt een wezenlijk onderdeel van het leerplan, dat zodanig is opgebouwd, dat alle vakken in hun onderlinge samenhang deze ontwikkeling ondersteunen.

De eerste Nederlandse vrije school werd in 1923 in Den Haag gesticht. Inmiddels zijn er basisscholen (onderbouw) en scholen voor voortgezet onderwijs (bovenbouw) in het hele land. De vrije scholen hebben zich landelijk verenigd in de Bond van Vrije Scholen en hebben in de Hogeschool Helicon in Zeist hun eigen onderwijzersopleiding; de eigen begeleidingsdienst is gevestigd in Driebergen.

De vraag in Drenthe naar vrije scholen nam na 1980 toe. Vanaf 1990 zijn er scholen voor peuter-, kleuter- en basisonderwijs in Assen, Emmen en Meppel. De vrije scholen voor onderbouw hebben in Drenthe een streekfunctie. Door het samenwerkingsverband met protestants-christelijke scholen 'Weer samen naar school', kunnen kinderen van de vrije school worden aangemeld bij één school voor speciaal onderwijs. Vanaf augustus 1992 tot augustus 2202 was in Meppel het voortgezet vrije schoolonderwijs administratief ondergebracht bij het Terra College. Vanaf dat moment werd deze vorm van onderwijs niet meer gesubsidieerd door het rijk, en moet het door de ouders bekostigd worden.

Literatuur