Organisatie

Vormingscentrum De Klencke

Organisatie type: Vormingscentrum

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vormingscentrum te Oosterhesselen. Opgericht in 1948 op de havezate De Klencke, door het Classicaal bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk Emmen.

Het bestuur van het conferentieoord streefde ernaar 'opbouw en bloei der Nederlands Hervormde kerk te bevorderen, in 't bijzonder binnen de classis Emmen en ten dienste en nutte van het kerkelijk Jeugdwerk en ander kerkewerk'. De conferenties stonden doorgaans onder leiding van dominee Bakker uit Oosterhesselen, een man met veel ervaring in de opbouw van het volksontwikkelingswerk. In 1948 werd het bestuur van de stichting uitgebreid met vertegenwoordigers van de drie Drentse classes (Assen, Meppel, Emmen) en twee van de vier Groninger classes ( Groningen en Winschoten). Het bieden van een programma van vormingswerk werd het voornaamste instrument om de doelstelling te verwezenlijken. De havezate werd verbouwd tot een vormingscentrum. Tevens werd een 'echte' vormingsleider, opgeleid aan de academie 'Kerk en Wereld', aangesteld: Wika J.A. Foekema. Hij gaf vanaf de start van het vormingscentrum De Klencke vorm en inhoud aan honderden cursussen voor uiteenlopende groepen. Foekema streefde naar oecumenische samenwerking met andere instituten van de Federatie van Vormingscentra en kwam hierdoor herhaaldelijk in botsing met het bestuur van De Klencke.

In de jaren '50 kwam het instituut tot grote bloei, mede dankzij overheidssubsidies. Het cursuswerk concentreerde zich in toenemende mate op sociale en culturele vraagstukken en pas in het verlengde daarvan op kerkelijke. Foekema werd opgevolgd door dominee H. Bardeloos, die zo'n twintig jaar aan het roer van het centrum zou staan. Vanaf de jaren '70 richtte De Klencke zich, als een van de eersten in Nederland, op het medezeggenschapswerk. Ook werd een begin gemaakt met organisatietrainingen voor top- en middenkader van bedrijven en instellingen. In 1975 beschikte het instituut over een moderne cursusaccommodatie en werd de havezate verlaten. Ook kreeg de kerk minder invloed op de bestuurssamenstelling. Vanaf het begin van de jaren '80 van de 20e eeuw konden ook niet-lidmaten van de Nederlandse Hervormde Kerk als cursusleiders in dienst treden. In 1987 fuseerde De Klencke met volkshogeschool Overcinge.