Begrip

Volkstelling

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Telling van de bevolking door of in opdracht van de overheid.

De eerste nationale volkstelling had plaats in 1795, die tot doel had verkiezingen mogelijk te maken en het land te verdelen in kiesdistricten. Daaruit blijkt dat Drenthe toen zo'n 40.000 inwoners had. In de periode 1807-1828 zijn er wel tellingen gehouden, maar deze hadden meestal militaire of economische doeleinden. De eerste volkstelling om een demografisch overzicht van de bevolking te krijgen werd gehouden in 1829. Nadien hadden ze in beginsel elke tien jaar plaats. Van 1829 tot 1971 zijn veertien volkstellingen gehouden. De resultaten ervan zijn alle in druk verschenen. In 1971 bleken de bezwaren tegen aantasting van de privacy zo groot dat nadien geen algemene volkstelling meer gehouden is.