Begrip

Verstuiving

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In Drenthe komt het, speciaal waar grote akkerbouwcomplexen voorkomen, vrij vaak tot verstuiving van zand en veen.

Met name droog veen is erg stuifgevoelig. De eerste bezandingen in ons land zijn niet verricht om de draagkracht te vergroten, maar om de verstuiving van de als akkerbouw gebruikte veengronden tegen te gaan. Voor Drenthe is een oostelijke tot noordoostelijke wind in winter en voorjaar berucht. De droge wind brengt de grond in een stuifgevoelige conditie. Verstuivingsschade ontstaat als gevolg van verstuiving van grond. Ofschoon er geen schema's voor zijn en er verschil van mening is over het begrip schade (immers wat de een schade vindt acht de ander een zegen) is de schade door verstuiving in Drenthe in de landbouw zeer groot. Ze loopt gemiddeld jaarlijks in de honderdduizenden euro's.