Begrip

Versleten dalgronden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Gronden waar na de ontginning tot dalgrond het grootste deel van het teruggestorte veenpakket is verdwenen.

Bij de 'aanmaak' is, als aan de voorschriften is voldaan, tenminste een laag van 50 cm los veen teruggestort en op het terrein aanwezig. Over het perceel met die 50 cm dikke laag los veen is 6 á 10 cm zand, afkomstig uit de wijken, aangebracht. Vervolgens is het perceel in cultuur genomen door het te ploegen, waarbij een dun laagje veen werd aangeploegd.

Opzet daarvan was voorziening van de bouwvoor met organische stof. Resultaat was ook dat de bouwvoor mooi 'luchtig' werd, wat als ideaal voor de groei van aardappelen wordt beschouwd. Aldus werd ingeteerd op het reservoir los veen.

Niet alleen daalde daardoor het maaiveld, maar er kwam ook steeds minder ruimte tussen bouwvoor (maaiveld) en de bovenkant van het vaste veen, met als gevolg minder ruimte voor de berging van hemelwater. De wateroverlast had een slechte beworteling tot resultaat, en als gevolg daarvan weer verdroging van het gewas. Dit hele proces van 'interen' op het losse veenpakket met alle consequenties ervan wordt 'verslijten' genoemd.