Organisatie

Veldstudiecentrum Orvelte

Organisatie type: Centrum voor onderwijs en educatie 

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Centrum voor onderwijs en educatie waarin het leren van en in de omgeving centraal staat.

Op het Veldstudiecentrum worden programma's en educatief materiaal ontwikkeld voor met name het voortgezet onderwijs en voor de lerarenopleidingen. Natuur, landschap, cultuurhistorie en hedendaagse ontwikkelingen op het platteland zijn onderwerp van studie voor de doelgroepen maar tevens voor diverse projecten gericht op het algemene publiek.

Gestart in juni 1982 als hoofdvestiging van de Stichting Veldstudiecentra, maakt het Veldstudiecentrum sedert 1993 door fusie deel uit van de Stichting Veldwerk Nederland met vestigingen in Apeldoorn, Orvelte en Veere. De Stichting Veldstudiecentra werd opgericht in 1978. De oprichters, afkomstig uit het IVN, KNAG en NVON en gestimuleerd door het toenmalige ministerie van CRM, hadden het Engelse model voor ogen waarin een keten van veldstudiecentra fungeert als basis voor veldstudie ter aanvulling op de lesprogramma's van aardrijkskunde en biologie zoals die worden uitgevoerd in het leslokaal.

Veldstudiecentrum Orvelte was in Nederland het eerste in zijn soort en is dat gebleven totdat een tiental jaren later particulieren elders in het land soortgelijke centra startten. Deze hebben veel baat gehad bij het pionierswerk van Orvelte. Mede door de inspanningen van de Stichting is veldwerk een bekend begrip in het onderwijs geworden. De inspanningen op het gebied van nascholing voor docenten in het voortgezet onderwijs van Anneke Kaskens dragen hiertoe bij. Wim Meijberg houdt zich als coördinator vooral bezig met de exploitatie van het Veldstudiecentrum dat het sedert 1995 zonder exploitatiesubsidie stelt. Jan van Ginkel levert bijdragen aan diverse regionale projecten waarin hij zich toelegt op de integratie van kennis op het gebied van (agrarische) cultuurhistorie en natuur en landschap. De ontwikkeling van programma's en achtergrondinformatie worden verwerkt in zijn lezingen en bijdragen aan publicaties. Van Ginkel richt zich op het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor een breed publiek.

Literatuur

  • Lit.: A.F.K. Schermer, De implementatie van een onderwijsvernieuwing (Utrecht 1985)
  • J. van Ginkel, 'Samenwerken in de natuur met asielzoekers', Noorderbreedte (2002) nr. 5.