Begrip

Veenweide

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Uit moeras op laagveen ontwikkelde weidegronden.

Door het eeuwenlange extensieve agrarische beheer hadden grassen een belangrijk aandeel in de begroeiing naast vele moerasplanten, waaronder grote en kleine zeggen. Er is een grote rijkdom aan plantensoorten, doch als broedgebied voor eenden (o.m. Zomertaling en Slobeend) en weidevogels (o.a. Watersnip, Grutto, Tureluur en Kwartelkoning) hebben deze gronden bijzondere betekenis. Door agrarische intensivering zijn de natuurwaarden in de vorige eeuw sterk verarmd. Met name in Noord-Drenthe trachten natuurterreinbeherende organisaties deze waarden opnieuw te ontwikkelen.