Begrip

Veenvlinders

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Dagvlindersoorten die wat hun levensloop betreft gebonden zijn aan hoogveen-vegetaties.

In Drenthe: Veenbesblauwtje, Veenbes-parelmoervlinder en Veenhooibeestje. Veenbesblauwtje Plebeius optilte en Veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris zijn vlinders van vennen met hoogveenvegetaties. Voor beide soorten is kleine veenbes de voedselplant van de rups. Het voorkomen van Veenbesblauwtje en Veenbesparelmoervlinder in Nederland is tegenwoordig vrijwel beperkt tot Drenthe. In Drenthe vliegen beide soorten vooral in het Dwingelderveld en in enkele vennen in de grote boswachterijen. Het aantal vennen waar deze hoogveenvlinders nog voorkomen, neemt in rap tempo af en de situatie voor beide soorten is kritiek.

Het Veenhooibeestje Coenonympha tullia is een weinig opvallende dagvlindersoort van vennen, alsmede van de uitgestrekte hoogveengebieden in Drenthe. De belangrijkste voedselplanten van de rups zijn Eenarig wollegras en Veenpluis. In Drenthe komt de soort voor in het Fochteloërveen en een klein aantal vennen in de grote boswachterijen.

Alle genoemde veenvlinders staan als 'bedreigd' of 'ernstig bedreigd' op de landelijke 'Rode lijst Dagvlinders'. Het veenhooibeestje is ook opgenomen in de Europese lijst van bedreigde dagvlinders.

Naast dagvlinders zijn er ook nachtvlinders die kenmerkend zijn voor hoogveenvegetaties. Zo komt in Drenthe een soort vedermot voor, waarvan de rups leeft op het 'vleesetende' plantje Ronde zonnedauw.

Literatuur

  • Lit.: A.C.J. Dijkstra, H. Dekker en B. Takman, Dagvlinders in Drenthe (Assen 1992)
  • Vlinderwerkgroep Drenthe, Atlas van de Drentse dagvlinders (in voorb.)
  • A.H. Tax, Atlas van de Nederlandse dagvlinder ('s Graveland 1989).