Begrip

Veensoorten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Alhoewel er nauwelijks veen bestaat dat uit slechts één plantensoort bestaat vindt in Drenthe de naamgeving wel eenduidig plaats. In alfabetische volgorde zijn de belangrijkste: bolster; bosveen, broekveen, grauwveen, 'haverstro', hypnaceenveen, jong veenmosveen (witveen of bolster); lok (wollegrasveen); moerasbosveen; oud veenmosveen (zwartveen); rietveen; spalter; zeggeveen.