Begrip

Veenkoloniale grond

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Uit dalgrondontginning verkregen cultuurgrond.

In ideale profielsamenstelling opgebouwd uit een geëgaliseerde ondergrond van diluviaal zand, waarop minstens 40-50 cm los doorgespit bolsterveen wordt aangetroffen met een bouwvoor bestaande uit een mengsel van 10-12 cm geelwit, matig grofkorrelig zand en 5-8 cm bolster. De waterstand dient 80-100 cm beneden maaiveld te zijn gelegen. Na zware bemesting is het een goed tot zeer goed voortbrengende grond, speciaal geschikt voor de teelt van (fabrieks)aardappelen.

Vele veenkoloniale gronden wijken van dit ideale profiel af: de ondergrond is vaak onvoldoende geëgaliseerd, het kienhout niet volledig verwijderd, de bolster- en of zand-deklaag te dun. Ook komt in plaats van uitsluitend bolster nog zwartveen, achtergebleven van de vervening, voor. In al deze gevallen is herontginning gewenst.

Het voortdurend gebruik als bouwland leidt tot vertering en verstuiving van het in de bouwvoor geploegde bolsterveen. Periodiek moet opnieuw enig bolster worden aangeploegd, waardoor de bolsterlaag voortdurend dunner wordt.