Organisatie

VAM

Organisatie type: Afvalverwerkingsbedrijf

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Gemeente Borger-Odoorn

Volledig: Vuil Afvoer Maatschappij

Bedrijf, opgericht in 1929 met als doel de bereiding van compost als bodemverbeteraar voor de schrale gronden van de jonge ontginningen die in de jaren '20 op gang kwamen. Tevoren was komen vast te staan dat door het gebruik van stadscompost de zgn. ontginningsziekte effectief kon worden tegengegaan (die naar later bleek een gebreksziekte te zijn en een gevolg van een tekort aan sporenelementen, met name koper).

De VAM sloot voor dit doel een contract met de gemeente Den Haag en de NS om al het Haagse huisvuil per spoor naar Drenthe af te voeren. Bij Wijster werd vervolgens op een deel van een 600 ha metend heidecomplex een grote compostfabriek gebouwd waar in het najaar van 1931 de eerste trein met speciaal gebouwde vuilniswagons aankwam. Om het eindproduct te kunnen afvoeren werd een ruim 3 km lang verbindingskanaal naar het Linthorst Homankanaal gegraven, het VAM-kanaal. Voor de aanvoer van vuilnis werd een 3,5 km lange spoorbaan aangelegd als aftakking van de lijn Hoogeveen-Assen.

In de jaren 1931-1939 groeide de compostproductie uit tot een hoeveelheid van 60.000 ton. Aanvankelijk werd het grootste deel afgenomen door de ontginningsmaatschappijen. Naderhand groeide ook de afname door particulieren. In 1996 werd een nieuwe composteringsinstallatie en een vuilverbrandingsoven in gebruik genomen, die tot de meest geavanceerde van Europa behoort (zie: GAVI). Momenteel maakt de VAM deel uit van Essent-milieu. De VAM levert diensten voor het transport, hergebruik en eindverwerking van afvalstoffen van huishoudens en bedrijven. Bij VAM Wijster werkten in 2002 225 werknemers.

Literatuur

  • Lit.: Wouter van Dieren, Een grondige zaak. 50 jaar Vuil-afvoer Maatschappij VAM 1929-1979 (Amsterdam 1979).