Begrip

Valtherbrug

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Beroemde houten veenweg door het Bourtangerveen.

In 1818 door J.W. Karsten, 'Hoofd-Ingenieur bij den Waterstaat en der Publieke Werken', opgespoord, in kaart gebracht en beschreven ('Verslag wegens het oude planken voetpad tusschen Ter-Apel en Valthe', Algemeene Konst- en Letter-Bode voor 1819, 136-142 en 150-160). Zou de Hondsrug met Westerwolde verbonden hebben en wel op de lijn Valthe-Ter Apel. Het wegdek bestond uit planken, hier en daar ook uit stammetjes. Bracht direct na de ontdekking al een landelijke discussie over de ouderdom en betekenis op gang.

Na Karsten is de weg nog diverse malen blootgelegd, onder meer door L.J.F. Janssen (1848), D.H. en P.S. van der Scheer (1854-1855) en G.J. Landweer (1891-1892). In 1958 reconstrueerde W. van Zeist het verloop van de weg. Hij was van mening dat de weg die Van Giffen in 1936 opgroef in de Smeulbranden de 'noordtak' van de Valtherbrug vormde. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het hier om een veel oudere weg gaat. De Valtherbrug dateert uit de Romeinse tijd, de weg door de Smeulbranden is rond 3300 v.Chr., door boeren van de Trechterbekercultuur, aangelegd.

Literatuur

  • Lit.: W. van Zeist, 'De Valtherbrug', NDV 76 (1958)
  • W.A.B. van der Sanden, 'Veenwegen in Drenthe: enkele nieuwe dateringen', NDV 119 (2002).