Organisatie

Vakschool voor Meisjes te Coevorden

Organisatie type: School

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

School te Coevorden. Opgericht in 1919 op initiatief van de afdeling Coevorden van de Vereeniging tot bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe.

Op 1 september 1919 begon de school met 35 leerlingen in het catechisatielokaal van de gereformeerde kerk haar bestaan. Na een tijdelijk verblijf op verschillende locaties kreeg de snel groeiende onderwijsinstelling in 1924 de beschikking over een monumentaal gebouw in de stijl van de Amsterdamse School, dat ontworpen was door de Coevorder architect Benninck. De leerlingen kregen hier o.a. les in 'costuum- en lingerienaaien, waschbehandeling, de gewone en de fijne keuken en de huishoudelijke administratie'. De doelstelling, verwoord in een jubileumuitgave t.g.v. het tienjarig bestaan, luidde: 'Een vrouw, die goed koken kan, die de naald weet te hanteeren bij het verstelwerk en ook kan maken japonnen voor zich zelf en kleeding voor jongens en meisjes, is in een burgergezin toch maar veel waard'.

De school was neutraal-bijzonder en bestuurs- en personeelsleden waren uit verschillende kerkelijke en politieke groeperingen afkomstig. In 1928 telde ze al 477 leerlingen en 10 leraren. Daar het voeren van een huishouding voor iedere vrouw van belang werd geacht, bezochten ook oudere meisjes met een ulo- of hbs-diploma nog enkele jaren de Vakschool.

In de jaren na WO II kreeg de school steeds meer het karakter van een normale huishoudschool. In 1988 volgde een fusie met de Lagere Technische School. Het vakschoolgebouw, dat leeg kwam te staan, werd na een periode van ernstige vernielingen volledig gerestaureerd en in gebruik genomen als appartementen- en kantoorgebouw.

Literatuur

  • Lit.: M. Gerding en M. Hiemink, Het Meisjesbolwerk. Van Vakschool tot appartementencomplex (Assen/Emmen 1999).