Begrip

ULO

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Drents Archief

Uitgebreid Lager Onderwijs - In feite voortzetting van het mulo, een schooltype geschapen bij de onderwijswet van 1857.

Het drie-of vierjarige ulo, geregeld in de lager-onderwijswet van 1920 als afzonderlijk schooltype. Het ulo werd wettelijk gerekend tot het lager onderwijs, terwijl het in feite voortgezet onderwijs was. Uloscholen mochten echter in hetzelfde lagere school gebouw gevestigd zijn met één schoolhoofd voor beide schooltypes. Ook werd in de lager-onderwijswet van 1920 bepaald, dat het openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijkgesteld werden. Dientengevolge werden vooral in confessionele kring na 1920 veel ulo-scholen opgericht. De enorme groei van het mulo werd ook bepaald door een veranderende maatschappij, waarin de behoefte aan goed geschoolde arbeidskrachten toenam. Behalve de vakken van het gewoon lager onderwijs, werd er les gegeven in de moderne talen, wiskunde, handelskennis en een reeks keuzevakken. Velen konden zo tot tussenkader voor industrie en administratie opgeleid worden. Vooral op het platteland maakte het ulo furore, het werd vaak beschouwd als het hoogst bereikbare onderwijs.

Bij de invoering van de Mammoetwet in 1968 kwam er een einde aan dit schooltype en werd het vervangen door het mavo.