Begrip

Turkse tortel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Streptopelia decaocto, Dr.: Antennedoevie

Jaarvogel met een sterke binding aan menselijke bewoning.

De Drentse naam antennedoevie herinnert aan zijn geliefde zitplaats, de tv-antenne. Voor 1968 was hij als broedvogel in Drenthe niet bekend terwijl de eerste waarneming in Nederland werd gedaan in Gasselte (1947). Drenthe werd laat gekoloniseerd daar de explosieve opmars vanuit Zuidoost-Europa naar West-Europa en Nederland al begon in ongeveer 1930. In vergelijking met eind jaren '70 (1200-1300 exemplaren) is de verspreiding vergroot en verdicht en zijn anno 2000 alle Drentse steden, dorpen en gehuchten bezet door Turkse tortels. In het buitengebied broeden ze zelden bij solitaire boerderijen maar zitten ze overal waar meerdere boerderijen bij elkaar staan.

 De Turkse tortel reageert direct op gunstige voedselomstandigheden. Een voorbeeld daarvan werd in 1987 vastgesteld tussen Norg en Donderen. Langs 3250 m weg met 10 huizen en boerderijen werden 22 broedparen geteld, terwijl het gemiddelde in dit soort bebouwing ligt op 14 paar per 100 ha. Op de erven werden ganzen, eenden en duiven gehouden wat resulteerde in een fors voedselaanbod. Ook fourageerde de duif veel bij graansilo's van de landbouwcoöperaties. De Turkse tortel broedt in de bomen en struiken op de erven die in nieuwbouwwijken eerst moeten zijn uitgegroeid. De Drentse dorpen met hun open ruimten en het vele opgaande groen zijn uitstekende broed- en verblijfsgebieden. Ook de recreatiecentra en bungalowparken vormen een goed biotoop.

Literatuur

  • Lit.: H. van den Brink, Broedvogels van Drenthe (Assen 1996)
  • A.J. van Dijk en B.J.L. van Os, Vogels van Drenthe (Assen 1982).