Organisatie

Tuinbouwschool Frederiksoord

Organisatie type: Tuinbouwschool

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Mensink
Bron: Drents Archief

Volledig: G.A. van Swieten Tuinbouwschool

Tuinbouwschool, in 1884 gesticht in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid. Op 1 december 1881 schreef F.H.L. van Swieten, gepensioneerd Majoor der Cavalerie te Delft, aan het bestuur van de Maatschappij, dat hij de naam van zijn overleden zoon, Gerard Adriaan, wilde verbinden aan een filantropische instelling. Hij was van plan zijn vermogen aan de Maatschappij te legateren. Het vermogen diende in een afzonderlijk fonds te worden ondergebracht. Zijn enig kind, Gerard Adriaan, geboren op 1 september 1860 was op 1 augustus te 's-Gravenhage overleden. Zijn vrouw was reeds eerder gestorven.

Majoor van Swieten had de wens dat er in de koloniën van de Maatschappij een soort modelhoeve werd gebouwd. Aan deze modelboerderij kon tevens een soort ambachtschool worden verbonden voor landbouwonderwijs, timmer-, smids- en tekenonderricht. Als voorbeeld diende de school in het Belgische Ruysselede, in de streek tussen Brugge en Gent, waar vijfhonderd jongens werden geschoold in land- en tuinbouw of opgeleid voor een ambacht. Van Swieten stelde in december 1883 f. 40.000 beschikbaar voor stichting, onderhoud en exploitatie van de tuinbouwschool. De heer A.C. Ide, zoon van het hoofd afdeling tuinbouw aan de school in Ruysselede, werd als leraardirecteur aangesteld. Het gebouw werd door de opzichter der gebouwen van de Maatschappij ontworpen en in eigen beheer gebouwd. De oorspronkelijke school, tevens woonhuis van de directeur, was eenvoudig van opzet en bevatte slechts één lokaal voor twaalf leerlingen.

De school had in het land veel belangstelling. Na enkele jaren werd het gebouw uitgebreid. Leerlingen kwamen bij de bewoners in de omgeving in de kost en verbleven drie jaar in Frederiksoord met uitzondering van de vakanties. Het verblijf van de leerlingen (door de bevolking 'tuinhazen' genoemd) heeft veel invloed gehad op het sociale leven in de voormalige koloniën. Rond het jaar 1990 bezochten ruim vijfhonderd leerlingen de school in Frederiksoord. Op 1 augustus 1990 vond de eerste fusie van de school plaats en vanaf die tijd berustte het bevoegd gezag niet meer bij de Maatschappij van Weldadigheid. Door wijzigingen in de wet en een andere wijze van financiering liep het leerlingenaantal in Frederiksoord terug met als gevolg dat het besluit werd genomen de Tuinbouwschool in Frederiksoord in 2004 te sluiten. Na 120 jaar tuinbouwonderwijs kwam hiermee een einde aan de G.A. van Swieten Tuinbouwschool in Frederiksoord. De Tuinbouwschool stond bekend om zijn bijzondere 7 ha grote schooltuin, waardoor de leerlingen een grote praktische kennis konden opdoen. [Mensink]

Literatuur

  • Lit.: F. van der Bij en Gerard Adriaan van Swieten, Tuinbouwschool, Frederiksoord: 1884-1984 (Frederiksoord 1984).