Begrip
Alle rechten voorbehouden

TT

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Voluit: Tourist Trophy

Motorsportevenement.

De naam heeft haar oorsprong in Engeland, dat rond de vorige eeuwwisseling een van de belangrijkste producenten van motorrijwielen was. Races op een openbare weg waren echter verboden. Op het autonome eiland Man in de Ierse Zee kregen de initiatiefnemers tot het houden van wegwedstrijden de volledige medewerking van de lokale overheid; in 1907 werd daar de eerste motorrace gehouden onder de naam TT. De naamgevende Tourist Trophy was een grote beker, beschikbaar gesteld door Markies de Mouzilly St. Mars. Hij was naast initiator in 1904 ook al medeoprichter van de overkoepelende internationale motorsportbond, De Federation Internationale des Clubs Moto-cyclistes, de voorloper van de huidige FIM. De races op Man kregen elders al gauw navolging. Zo ook in Assen, de enige plaats die naast Man gemachtigd is aan het evenement de naam TT toe te kennen.

Op 11 juli 1925 zag de commissaris der koningin in de provincie Drenthe, J.T. Linthorst Homan, een jarenlang gekoesterde wens in vervulling gaan. Wegwedstrijden op een motor waren hier tot dan toe verboden. Artikel 21 van de Motor- en Rijwielwet van 1924 gaf echter de mogelijkheid een ontheffing te verlenen. De in 1922 opgerichte Motorclub Assen en omstreken maakte daar gebruik van. Een traject ontstond omdat in het kader van de werkverschaffing een nieuw stuk weg ontstond bij Borger. Een aaneengesloten wegendriehoek was nu mogelijk met een lengte van 28,4 kilometer tussen de dorpen Rolde, Borger en Schoonloo.

De financiële middelen waren beperkt. De penningmeester had precies 2 1/2 cent ter beschikking. Coureur Frans Vermaak zorgde op een AJS met een gemiddelde snelheid van 93,1 kilometer per uur voor de snelste ronde in de 350cc klasse. In 1926 werden de races gehouden op een nieuw circuit in de gemeenten Assen en Beilen. Het traject tussen Assen, Hooghalen, Laaghalerveen en De Haar was 17 km lang. Het evenement werd een financieel debacle. De strop bedroeg 5000 gulden, omdat maar 2600 kaartjes werden verkocht. Desondanks werd een aantal investeringen gedaan. Het circuit werd verbreed van 2,5 meter tot vier meter, startplaats De Haar zelfs tot zes meter. De komst van 14.000 bezoekers in 1927 gaf een gevoel van tevredenheid.

In 1928 kreeg Assen een wereldprimeur. Met behulp van een geluidsinstallatie konden de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. De KRO begon op de radio in 1931 met rechtstreekse verslagen door Piet Nortier. In het jaar 1933 kwamen de Nederlandse deelnemers in de voorste gelederen voor. De bezoekers keken ademloos naar de strijd tussen de Asser garagehouder Geert Timmer op een New Imperial en De Ridder op een Grindlay Peerless. Timmer eindigde op een derde plaats na een slippartij.

In 1936 dreigden problemen te ontstaan door een noodzakelijke investering van 120.000 gulden voor een verbreding van het circuit. De oplossing was de oprichting van de Stichting Circuit van Drenthe met de gemeenten Assen en Beilen en de Motorclub Assen en omstreken als deelnemers. Sinds dat jaar heten de races in Assen: 'Grote Prijs van Nederland der KNMV (Dutch TT).

Bij de eerste naoorlogse races passeerden 80.000 bezoekers de kassa's. In 1954 kwam de nieuwe provinciale weg van Assen naar Hooghalen gereed, die ook deel uitmaakte van het circuit. Het verschil tussen de oude en de nieuwe weg was zo groot, dat werd besloten een nieuw circuit in gebruik te nemen. Door ruzie met het Beiler gemeente-bestuur werd besloten om het circuit binnen de grenzen van de gemeente Assen aan te leggen. De lengte van 7705 meter was het uiteindelijke resultaat. Door de breedte van zeven meter werden vanaf 1955 ook zijspannen toegelaten.

Halverwege de jaren '70 werd een scherpe scheiding in het rennersveld duidelijk zichtbaar. De grote fabrieksteam van de Japanse motorgiganten stonden tegenover de goedwillende privé-rijders. Slechts een enkeling uit de laatste categorie slaagde erin deze te overbruggen. Op 25 juni 1977 deed zich een dergelijk 'wonder' voor. Wil Hartog kreeg de bijnaam 'Witte Reus van Abbekerk'. Hij nam na de start van de 500cc klasse een kleine voorsprong. Twee ronden voor het einde had hij een voorsprong van zestien seconden op de Engelsman Barry Sheene en werd na 52 minuten en 35 seconden de eerste Nederlandse winnaar in de Koningsklasse. De volgende maandag ging hij weer aan de slag op de grasdrogerij in Abbekerk. De ontwikkelingen in de motorsport en de steeds strengere eisen van veiligheid maakten voortdurende aanpassingen van het circuit noodzakelijk. In 1976 werd de snelle Kniebocht vervangen door een chicane, vernoemd naar Geert Timmer. Een grondige facelift van het totale complex was in de jaren '80 noodzakelijk. Na een brand in 1983 verrees in 1984 een nieuwe hoofdtribune en werd voor de permanente bereikbaarheid van het rennerskwartier een tunnel aangelegd onder het circuit. Hoge gasten werden voortaan ontvangen in de 'hospitality area'. In 1984 werd het circuit ingekort tot 6,1 km en de baan verbreed tot 10 m. In de winter 1988-89 werden de nieuwe hoofdtribune, een hospitalitycomplex en restaurants geraliseerd. In het najaar van 1999 werd de tweede fase van het grootschalige project ter hand genomen, met als resultaat een nieuwe starttoren, een perscentrum, kantoren, pitscomplex, technostation en een nieuw medisch centrum. In de winter van 2002 werd er weer hard gewerkt aan het circuit. De derde fase betrof de aanleg van een nieuwe tweebaans tunnel die toegankelijk is voor de trailers die tijdens de races de paddock bevolken. Door de baan vanaf de Nationale bocht tot aan de Stekkenwaltribune te verleggen, werd meer ruimte gemaakt voor de paddock en het VIP-village. De Nationale bocht werd om die reden ook gereconstrueerd. Tot slot werden er veranderingen aangebracht in de bocht Mandeveen - Duikersloot. Het was allemaal nodig om de positie als topcircuit in de wereld van de motorsport te handhaven. Tegelijkertijd schept het nieuwe mogelijkheden om multifunctioneel aan de weg te timmeren. Een voorbeeld is het succes van de diverse autoraces. 

Traditiegetrouw werden de TT-wedstrijden op zaterdagen verreden. Maar sinds 2016 zullen deze op de laatste zondag van juni worden verreden. De organisatie hoopt met dit besluit om de continuïteit van het belangrijkere motorevenement te kunnen waarborgen in Assen.