Begrip

Topografische en Militaire kaart

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Gedrukte zwart-wit kaart op een schaal van 1 : 50.000, bestrijkt het gehele grondgebied van Nederland.

De 62 bladen van de kaart verschenen tussen 1850 en 1864. De terreinopmetingen vonden echter al tussen 1844 en 1852 plaats. Officieren van de Dienst Militaire Verkenningen trokken te paard en vergezeld door een marechaussee het terrein in en vervaardigden daar 'veldminuten' op een schaal van 1 : 25.000. Deze werden in de winter verkleind tot 'nettekeningen' op een schaal van 1 : 50.000. Op basis daarvan werden door middel van steendruk de bladen van de TMK geproduceerd. De nettekeningen, die door hun kleurgebruik een fraai beeld geven van het landschap en de bebouwing in het midden van de 19e eeuw, zijn door Wolters-Noordhoff te Groningen als een uit vier delen bestaande atlas uitgegeven.

Literatuur

  • Lit.: Grote Historische Atlas van Nederland, 4 dln., dl. 2, Noord-Nederland 1851-1855 (Groningen 1990)
  • J.A. van der Linden, Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (Bussum 1973).