Persoon

Jan Tissing

Functie: Streektaalfunctionaris

Geboren: 1940
Gestorven: 2006

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Ruinen 1940 - Ruinen 2006) Voormalig streektaalfunctionaris.

Ontving zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Meppel; hoofdakte 1961. Onderwijzer te Echten, h.d.s. te Stuifzand en later te Zuidwolde. Vanaf 1979 didactisch medewerker bij de Schooladvies- en begeleidingsdienst Drenthe (SABD). Van 1987-1999 streektaalfunctionaris bij Drentse Taol. Oprichter en jarenlang voorzitter natuurbeschermingsvereniging te Zuidwolde. Groepsleider en hopman van Van Runegroep van de Nederlandse padvinderij. Regionaal bestuurder en docent bij Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland. Bestuurder van Stichting Vrienden van de Ruiner korenmolen 'De Zaandplatte'.

In zijn voorlaatste beroep schreef hij mee aan een topografiemethode en twee leesmethodes voor het basisonderwijs. Tissing was als streektaalfunctionaris voorzitter van de federatie SONT. Hij presenteerde 'Strunen in 't vrije veld' in het programma 'Mandielig' (M. Kool) voor Radio Noord en 'Wij leest veur' en 'Rondum taol' voor Radio Drenthe. Aan de pabo te Assen was hij docent bij de streektaalspecialisatie. Hij vervaardigde, gaf en coördineerde docentencursussen Drents, stelde drie Drentse lespakketten samen voor het basisonderwijs en maakte een WP-spellingcontrole Drents voor tekstverwerkers. Hij werkte mee aan Poëzie van hunebedden; een cultuurhistorische benadering (1996) en is auteur van enige artikelen over Drentse schrijvers in het maandblad Drenthe en van Zakwoordenboek Drents-Nederlands, Nederlands-Drents (1992).