Locatie

Tiendeveen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Drents Archief

1. Veendorp in de gemeente Hoogeveen (tot 1998 Beilen) ten noordoosten van Hoogeveen ter weerszijden van het Linthorst Homankanaal en de Drijbersche Hoofdvaart.

Ten zuiden van de vaart en aan weerszijden van het kanaal lopen de 1e t/m 5e Wijk, Vlotwijk en Zwierswijk; aan de noordzijde van het dorp liggen de wijken Kibbelwijk, Amstelwijk, Nieuwe Wijk, Geinwijk, Vechtwijk, Keizersgracht, Heerengracht, Singel, Buitenkant, Binnenkant en Kattenburg. Rondom de plaats tal van bospercelen, met name aan de noordkant, verder het bos Kremboong (noordwesten) ten noorden van de gelijknamige boerderij aan de Drijbersche Hoofdvaart. Het gebied werd, voordat het in 1998 overging naar de gemeente Hoogeveen, gevat in de sectie L van de voormalige gemeente Beilen, genaamd De Drie Veenen. Dit betreft de volgende: Wijsterse Tiendeveen, Spieringer Tiendeveen (tussen Drijbersche Hoofdvaart en Hoogeveenseweg (voormalige Nieuweslagswijk)) en Drijbersche Tiendeveen (777 inwoners en 290 woningen in 2002).

In 1851-55 Tiende Veen, 1865 Tiende Veenen, 1899 Oud Tiendeveen (zuiden) en Nieuw Tiendeveen (noorden). De betekenis van de naam is: met kerkelijke tienden belast veen.

Na 1926, toen het Linthorst Homankanaal was gegraven, ontstond op het kruispunt met de Drijbersche Hoofdvaart een dorpskern. Hier kwam o.a. de J.C. Rahderschool, genoemd naar de Amsterdamse vervener, die in 1853 700 ha hoogveengebied, de Tiender- en Drieberderveenen, kocht. Hij stichtte er o.a. een school (ca. 1860) en de turffabriek Valkenheim (1863-1885). Eerst werden de ontgonnen gronden aangeplant met bos. Hiervan zijn nu slechts restanten over ten westen, noordoosten en oosten van het dorp; zij bezitten een soortenrijke kruidenlaag.

Zie ook: Westerbork- en Broekvenen.

Literatuur

  • Lit.: R. Kuiters en R. Oost, Knapzakroute Tiendeveen (Assen 1998
  • 3e druk)