Begrip

Theater

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In vroeger tijden werden door reizende toneelspelers voorstellingen gespeeld op kermissen en jaarmarkten. Theater als kunstvorm kent Drenthe pas sinds 1830, toen in Assen de eerste schouwburg werd gevestigd (zie: Erkelens). Met de opkomst van de rederijkerskamers na 1850 kreeg ook het amateurtoneel een stevige impuls.

Het feit dat de provincie altijd een sterk agrarisch karakter heeft gehad, heeft tot op heden zijn weerslag. Drenthe beschikt niet over professionele podiumgezelschappen, noch over kunstvakopleidingen. Het theater in Drenthe wortelt vooral in het amateurveld. De provincie telt zo'n 250 toneelgroepen en -verenigingen. In de jaren '60 en '70 kreeg het amateurtoneel een flinke impuls door de komst van professionele ondersteuning voor de amateurkunst en de kunstzinnige vorming (zie: Peter Brandsma, Provinciaal Toneel Adviseurs) Ook andere theatervormen zoals dans, beeldend theater, muziektheater en poppenspel profiteerden hiervan.

Het beleid van de verschillende overheden is dan ook nog steeds sterk op het amateurveld gericht. Speerpunten daarbij zijn vernieuwing en verdieping, theater voor en door jongeren en minderheden en het stimuleren van alternatieve podia. De provincie wordt 'van buitenaf' bediend door de professionele gezelschappen De Citadel, Tryater en theatergroep Benjamin (zie: Jeugdtheater) en Theater te Water. Deze instellingen ontvangen structurele subsidie van de provincie Drenthe.

De provincie telt vier theaters waar professionele podiumkunsten worden geprogrammeerd: De Kolk in Assen, De Tamboer in Hoogeveen, Ogterop in Meppel en De Muzeval in Emmen. Zie ook: Dialecttoneel.