Locatie

Terhorsterzand

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Deels bebost stuifzandgebied (180ha), maakt geomorfologisch deel uit van de uitgestrekte heide- en stuifzandgebieden ten oosten van Dwingeloo. Werd er echter door de aanleg van de A 28 in 1970/71 van afgesneden.

Het Terhorsterzand is een geaccidenteerd en zeer gevarieerd terrein met uitgestoven laagten, veenputrestanten, droge en vochtige heide met een ven (Makkumerplas) een bewegend stuifzand en jeneverbesstruwelen (120 ha). De noord- en westelijke delen van het stuifzand zijn bebost (60 ha). In het noordelijk deel ligt een ondiepe spartelvijver. Door de grote variatie is het terrein van grote natuurwetenschappelijk betekenis. Het (voormalig) Biologisch Station Wijster deed er veel onderzoek naar o.a. Jeneverbes, bosvegtaties, mycoflora en kevers. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt als onderdeel van de Boswachterij Dwingeloo beheerd met een actief bos- en heidebeheer.