Persoon

Gerrit Taverne

Geboren: 1903
Gestorven: 1998

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Den Haag 1903 - Hoogeveen 1998) Hervormd predikant.

Stond te Ten Boer 1946-1948, Minnertsga 1948-1951. Kwam in 1951 naar Hoogeveen, waar hij weigerde om de in dat jaar aangenomen nieuwe kerkorde na te leven. Hij hechtte aan de presbyteriale vorm (bestuur door ouderlingen) en de oude reformatorische beginselen. In de zomer van 1953 werd hij geschorst, waarbij alle kerkelijke handelingen binnen de hervormde gemeente hem werden verboden. Per 1 januari 1954 werd hij losgemaakt, zowel van zijn standplaats als van zijn ambtsbediening. Deze afzetting werd door hem niet aanvaard. Twee kerkenraadsleden en ongeveer dertig gezinnen bleven hem trouw, waarmee op zondag 24 januari 1954 de Presbyteriaal Hervormde Kerkgemeenschap werd ingesteld. Een eigen opleiding van predikanten onder leiding van ds. Taverne werd ingesteld.

Taverne werd landelijk bekend door in Genève met een groep volgelingen te protesteren tegen de aanwezigheid van de paus op een bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken. In november 1967 verstoorde hij een eucharistieviering in de (hervormde) Grote Kerk in Den Haag en in juni 1970 in Dedemsvaart waar de rooms-katholieke Sint-Vitus-parochie haar 150-jarig bestaan vierde met een eucharistie, ook in de hervormde kerk. In door hem geredigeerde bladen verzette hij zich tegen de emancipatie van de vrouw, gelijkstelling van blank en bruin, vaccinatie, radiomisbruik, televisie, volkstelling in Europees verband en verkiezingen, verplichte verzekeringen en ouderdomspensioen van de staat.

Literatuur