Historische gebeurtenis

Synode van Assen

1926

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Buitengewone synode van de Gereformeerde Kerken, in 1926 in de Zuiderkerk in Assen gehouden.

Men behandelde de opvatting van de Amsterdamse predikant Johannes Gerardus Geelkerken over vier punten in het paradijsverhaal uit Genesis. Het ging er vooral om, of de slang in het paradijs zintuiglijk waarneembaar zou hebben gesproken. Geelkerken loochende dit, waarop de synode zijn opvatting als in strijd met Schrift en Belijdenis afwees. Geelkerken werd geschorst en toen hij zich daaraan niet onderwierp, afgezet. Enkele predikanten en kerken volgden hem en noemden zich Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. De Synode van Assen, die veel emoties losmaakte, betekende een crisis in het bestaan van de Gereformeerde Kerken en trok veel publiciteit. Dit kwam mede omdat de oud-preses, dr. J.C. de Moor, tijdens de synode overleed. In 1968 werd de fundamentalistische uitspraak van Assen herroepen door de Synode van Amsterdam.