Begrip

Swifterbant-cultuur

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vroegneolithische cultuur van jagers, vissers en verzamelaars die daarnaast ook aardewerk, akkerbouw en veeteelt kennen (ca. 4900-3350 v. Chr.).

Genoemd naar opgravingen van bewoningsresten en graven op verdronken kreekoevers en rivierduinen in het dal van de (voortzetting van) de Overijsselse Vecht nabij Swifterbant in Oostelijk Flevoland. De cultuur komt ook voor in Zuidelijk Flevoland, op donken in Zuid-Holland en in Noordwest-Duitsland tot aan de Elbe. Enkele verspreide vondsten in Drenthe van aardewerk in natte omgeving (Bronneger, Weerdinge, De Gaste bij Meppel) behoren tot deze cultuur. Voorts rekent men daartoe verspreide vondsten van bepaalde typen doorboorde stenen hamers (o.a. 'hohe durchlochte Schuhleistenkeile'), geweibijlen, en enkele gedateerde hoorns van runderen en oerossen. In Bronneger werden samen met het aardewerk twee complete hertengeweien gevonden. Ook uit het veen bij Weerdinge komt een groot vroegneolithisch hertengewei.

Literatuur

  • Lit.: D.C.M. Raemaekers, The articulation of a 'New Neolithic'. The meaning of the Swifterbant Culture for the process of neolithisation in the western part of the North European Plain (4900-3400 BC) (Leiden 1999)
  • W.A.B. van der Sanden, 'Aardewerk uit natte context in Drenthe: het vroeg- en laat-neolithicum en de vroege bronstijd', NDV 114 (1979)
  • W.A.B. van der Sanden, 'Runderhoorns, wagens en andere Drentse veenvondsten', NDV 119 (2002).