Begrip

Streektaalonderwijs

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Hendrik (Henk) Nijkeuter

Onderwijs in c.q. over de streektaal, i.c. het Drents (zie: Drentse Dialecten).

Artikel 9 lid 8 van de Wet op het Basisonderwijs maakt streektaalonderwijs mogelijk, op grond van de bepaling: 'Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal bij het onderwijs worden gebruikt.' De Drentse gemeenten hebben deze mogelijkheid niet vertaald in onderwijsbeleid.

Met name voor het basisonderwijs heeft Drentse Taol meerdere lespakketten ontwikkeld en aangeboden aan het onderwijsveld: Van kabouters, knienen en doezendpoten; Streektaal, Peter en de wolf; Drèentse les in vief en zes; Samen deur de tied; Drie keer Drèents; Weet jij wat een evertas is?; Speulen met poppen; Krummels, een Drèents kwartier.

Structureel gebeurt er evenwel op de basisscholen in Drenthe weinig op streektaalgebied. Slechts hier en daar besteden individuele leraren met vaste regelmaat aandacht aan het Drents. Daarnaast komt het Drents in projectvorm aan bod. In het voortgezet onderwijs maken individuele leerlingen werkstukken en scripties met het dialect als onderwerp. Ook hier echter komt structurele aandacht weinig voor.

Door het organiseren van schrijfwedstrijden voor jongeren hopen Het Drentse Boek en Drentse Taol de streektaal meer onder de aandacht van jongeren te brengen. Op pabo 'de Eekhorst' in Assen behoort streektaalspecialisatie al vele jaren tot de mogelijkheden met eigen vaardigheidstraining, colleges taalbeschouwing en letterkunde, colleges didactiek en stageopdrachten. Voor deze afstudeerrichting hebben o.a. Gerard Nijenhuis en Stieneke Boerema lesmateriaal ontwikkeld (Riw en Drèentse Schrieverij). Ook de 'keuzecursus Drents' kan hier door studenten gedaan worden.

Op de pabo's van Meppel en Emmen bestaat streektaalspecialisatie niet. In Meppel zijn wel keuzecursussen Drents geweest.

Buitenschoolse cursussen over de streektaal worden gegeven door Drentse Taol. Er zijn drie mogelijkheden: 1. Drenthecursus, acht lessen van twee uur over taal en cultuur van Drenthe. Deze cursus is geschreven in 15 verschillende varianten van het Drents; 2. Spellingcursus; vijf lessen van twee uur over de Drentse spelling; 3. Kom-in-de-Kunde, een eerste kennismakende cursus van drie keer twee uur in de streektaal. In 2004 hoopt Drentse Taol de vervolgcursus Dieper deur Drenthe in haar pakket op te nemen. In het verleden is er ook een literatuurcursus op Radio Drenthe te horen geweest en hebben Albert Haar en Marga Kool Samen wieder, een lesboek Dreints ontwikkeld