Begrip

Stoppelweide

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Ook: Eslating. Oudtijds het streng gereguleerde, collectief gebruik om het bouwland na de oogst van de gewassen te beweiden.

Het vee (oorspronkelijk zowel runderen, paarden als schapen) vond er zo een belangrijke aanvulling op het voor het overige zo karige rantsoen dat de wilde weide- en veldgronden boden door het vele onkruid dat na de oogst opschoot. Het bouwland onderging daarbij een zekere mate van bemesting als gevolg van de uitwerpselen die de beesten er achterlieten.

In de loop van de 18e en 19e eeuw is het gebruik van de stoppelweide sterk ingeperkt en bleef alleen bestaan in de vorm van de schapenvaalt, een systeem waarbij de dorpskudde op de es werd geweid op individuele espercelenbinnen een geheel van daartoe speciaal opgezette hekken. Al naar gelang zijn bezit aan waardelen (of delen daarvan) kreeg een boer één of meerdere nachten 'de hekken', zoals het werd uitgedrukt, waarbinnen de schapen dan overnachtten en er hun uitwerpselen achterlieten. In meer moderne tijd werd onder stoppelweide ook wel verstaan pas aangelegd grasland, dat onder dekvrucht was gezaaid en dat direct na de oogst van de dekvrucht gebruikt werd.

Literatuur

  • Lit.: Bieleman, Boeren Drentse zand.