Locatie

Stieltjeskanaal

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

1. Kanaal van Coevorden naar de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij Nieuw-Amsterdam.

De concessie voor de aanleg werd verleend aan A. Slingenberg en L.B.J. Dommers, die in 1882 de N.V. Stieltjeskanaal Maatschappij (SKM) oprichtten. Het kanaal dankt zijn naam aan Thomas Johannes Stieltjes, die zich beijverd heeft voor de aanleg.

Het werk werd uitgevoerd in de jaren 1882-1884. In de jaren 1935-1937 kwam een verbreding en verdieping tot stand. In 1948 werd de SKM ook eigenaar van de al langer bestaande Zijtak van de Verlengde Hoogeveense Vaart. Nadat in 1965 de provincie Drenthe het Stieltjeskanaal had overgenomen, werden plannen beraamd tot verbetering en verruiming van dit kanaal om het geschikt te maken voor 300-tons schepen, terwijl de kunstwerken al werden afgestemd op 600-tons schepen. Er zou slechts één sluis komen. Omdat vanwege de fraaie bomen en de bebouwing de Zijtak niet op dezelfde wijze kon worden aangepast, werd oostelijk daarvan een nieuw kanaalgedeelte gegraven. De werken zijn uitgevoerd in de periode 1968-1978.

Het Stieltjeskanaal heeft anno 1998 nog een volledige functie als vaarweg, maar de Zijtak alleen nog voor de recreatievaart.

2. Kanaaldorp aan het gelijknamige kanaal in de gemeente Coevorden (tot 1998 Dalen) ten noordoosten van Coevorden en ten zuidwesten van Zandpol. Gelegen aan de wegen Stieltjeskanaal N.Z. en Z.Z.; deze zetten zich in de gemeente Emmen bij en in Zandpol voort als Stieltjeskanaal W.Z. en O.Z. Over het kanaal loopt de goederenspoorlijn van Nieuw-Amsterdam/Veenoord naar het NAM-complex, 3 km ten oosten van de plaats. Ten zuiden ervan ligt de voormalige schans De Katshaar.