Persoon

Durk (Dick) Stapert

Functie: Archeoloog

Geboren: 1947

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Veenwouden 1947) Archeoloog met als specialisatie de Oude Steentijd of Paleolithicum.

Studeerde geologie en prehistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kwam in 1973 in dienst van het Biologisch-Archaeologisch Instituut (nu Groninger Instituut voor Archeologie) van de RUG met als algemene leeropdracht het Midden-Paleolithicum van Noord-Nederland, in het bijzonder de vermeende middenpaleolithische vindplaatsen Hoogersmilde en Hijken van Vermaning. Promoveerde in 1992 op het proefschrift Rings and Sectors; intrasite spatial analyses of Stone Age sites.

Zijn onderzoek naar de geologie van het Drents plateau in relatie tot de aan- of afwezigheid van bepaalde oppervlakteveranderingen op natuurlijke vuurstenen en vuurstenen artefacten leidde hem tot de conclusie dat zowel Hoogersmilde als Hijken geen middenpaleolithische vindplaatsen konden zijn, maar dat de artefacten recente vervalsingen zijn. Hij publiceerde zijn bevindingen in Palaeohistoria ('Some natural sur-face modifications on flint in the Netherlands', Palaeohistoria 18 (1976) 7-41; 'Middle Palaeolithic finds from the Northern Netherlands', Palaeohistoria 18, 43-72). Daarnaast deed Stapert ook onderzoek naar onmiskenbare middenpaleolithische artefacten en publiceerde hij daarover onder meer in de Nieuwe Drentse Volksalmanak ('Twee vuistbijlen, in 1984 verworven door het Drents Museum, en het Moustérien de Tradition Acheuléenne (MTA) in Noordelijk Nederland', NDV 102 (1984) 97-124).

Begin jaren '80 concentreerde hij zich steeds meer op het Laat-Paleolithicum. In Drenthe deed hij verschillende opgravingen op laatpaleolithische vindplaatsen, onder meer in Eext (Federmesser-cultuur), Rolde-Nijlande, Diever en Oosterhesselen (Hamburg-cultuur). De afgelopen jaren richtte Stapert zijn belangstelling op de Creswell-cultuur, waarbij vindplaatsen als Emmerhout en Zeijen een prominente rol spelen (D. Stapert en L. Johansen, 'The Creswellian Site at Zeyen (prov. of Drenthe, The Netherlands): an encampment with a probable tentring', in: W.H. Metz, B.L. van Beek en H. Steegstra (eds.), Patina. Essays presented to Jay Jordan Butler on the Occasion of his 80th birthday (Groningen/Amsterdam 2001).