Begrip

Soortenbeleid

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Op bijzondere bescherming gericht beleid van zowel Rijk als Provincie ten aanzien van bedreigde en kwetsbare planten- en diersoorten.

Voor soorten of soortengroepen waarvoor speciale maatregelen nodig zijn, worden van rijkswege beschermingsplannen opgesteld. De provincies zijn belast met de realisering van deze plannen en voeren daartoe met rijkssubsidie projecten uit. Voor het soortenbeleid hebben Provinciale Staten van Drenthe in 2002 de nota 'Flora en Fauna' vastgesteld. Soortenbeleid is uitgewerkt voor o.a. Valkruid, Kerkuil, Kamsalamander en Gentiaanblauwtje. Zie ook: Flora- en Faunawet en Rode lijsten.