Begrip

Soembazending

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Zendingswerk vanuit de Gereformeerde Kerken in Drenthe, Groningen, Overijssel, Oost-Friesland en Grafschaft Bentheim op Soemba, een van de Kleine Soenda-eilanden ten oosten van Java in Indonesië.

Gestart in 1880. Harmen Dijkstra (1851-1922), in 1875 predikant te Gees en daarna tot zijn emeritaat in 1917 langer dan 25 jaar predikant in Smilde, was de spil en de stuwkracht van de Soembazending. Vanaf 1902 was hij hoofdredacteur van Het Zendingsblad. Plaatselijke kinderzendingsverenigingen collecteerden maandelijks langs de huizen van de gereformeerden. Het Comité Linnenkast verzamelde linnengoed en verbandmateriaal voor het medische werk en het Vrouwen Zendings Thuisfront beijverde zich voor een betere positie van de vrouw. In Hooge-veen werden na de oorlog diverse zendingssynodes gehouden. In 1973 gingen Groningen, Drenthe en Overijssel hun aandacht wijden aan heel Oostelijk Indonesië, waarbinnen Soemba nog steeds een aparte plaats inneemt.

Literatuur

  • Lit.: Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. Deel I: Drenthe (Kampen 1983).