Begrip

Snijmaïs

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Ook: Zea mays; vroeger ook wel: silo-maïs

Ruwvoedergewas dat geteeld wordt ten behoeve van de melkveehouderij. Maïs wordt vooral geteeld om zijn hoge voerderwaarde die het ook na inkuilen behoudt. De teelt is bij uitstek geschikt voor de zo droogtegevoelige zandgronden en het gewas verdraagt een hoge gift aan organische mest. Teelt en oogst vergen weinig arbeid (mede omdat de onkruidbestrijding eenvoudig en effectief langs chemische weg gebeurd) en kunnen geheel in loonwerk plaats vinden. De eerste proeven met de teelt werden al gedaan aan het begin van de jaren '30. De teelt verbreidde zich echter eerst pas sinds het begin van de jaren '70 maar toen zeer snel, terwijl de rogge aan het verdwijnen was. Sindsdien is het, op gras na, veruit het belangrijkste gewas van de zandgronden. In Drenthe komt het in die zin na aardappelen; in het jaar 2000 besloeg het 17% van het bouwlandareaal in deze provincie.

Literatuur