Begrip

Sluis

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Waterbouwkundig werk waardoor twee wateren met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht en van elkaar gescheiden.

Een schutsluis, vallaat of verlaat is een sluis waarmee schepen van het ene water in een ander, dat een hoger of lager peil heeft, worden gebracht; hiertoe is een kolk aanwezig met aan weerszijden deuren om de waterverplaatsing van het hoge naar het lage pand zo gering mogelijk te houden. Interessante oude sluizen zijn die in de Kolonievaart bij Veenhuizen (1823-1826), in de Drentsche Hoofdvaart bij Meppel (Paradijssluis, 1892) en in het Grevelingskanaal bij Eexterveenschekanaal (ca.1895).

Literatuur

  • Lit.: Coert, Stromen en schutten.