Persoon
Alle rechten voorbehouden

Harminus (Harry) Slot

Functie: Freelance vertaler en corrector

Geboren: 1946

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Hoogeveen 1946) Freelance vertaler en corrector.

Studeerde Duits, Deens en Fries aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Leraar Duits VWO en HBO te Leeuwarden (1974-1978). Stafmedewerker gewestelijke cultuur bij Het Drents Genootschap, Assen (1978-1987). Streektaalfunctionaris bij Drentse Taol (1987-1992). Slot was een van de eersten die zich beroepsmatig met de Drentse streektaal bezig hield. In de totstandkoming van de officiële spelling van het Drents heeft hij een groot aandeel gehad.

Voor de Werkgroep Drentstalige Kerkdiensten werkt hij mee aan de vertaling van psalmen en gezangen in het Drents en het vertalen van bijbelgedeelten in de streektaal. (zie: Bijbelvertalingen). Medesamensteller van lesboeken in het Middendrents en het Noordenvelds. Het boek Feroaring fan lucht van de Friese schrijver Rink van der Velde vertaalde hij in het Drents: Veraandern van locht. De aoventuren van Durk Snoad en zien singeliere huusholding (1996).  Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal (1983, derde verb. druk 2000); Wieder met mekaor. Lesbouk Noordenvelds (1983); Middendrèents; lezen, schrieven, proten (1988); Psalms en gezangen in Drèents (1991); Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo (2002) en Bericht van Jacobus (2003). Voorts was hij enige keren coauteur van artikelen in Het Dialectenboek, tweejaarlijkse uitgave van de Stichting Nederlandse Dialecten.