Begrip

Schuttevaer, Koninklijke Schippers Vereniging

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Kerkmeijer

Landelijke belangenorganisatie voor binnenschippers, genoemd naar oprichter Willem Jan Schutte-vaer (1798-1881).

Ontstaan uit een aantal kleinere Drentse en Overijsselse belangenverenigingen voor binnenschippers. De aanleiding was de geplande verbreding en verdieping van het Zwolse Diep in 1840 door het gemeentebestuur van Zwolle, zodat ook grotere schepen daarvan gebruik konden maken. Veel binnen-schippers vreesden terecht dat er hoge vaargelden geheven zou worden. Niet-betalende schippers werd door middel van een tolketting de doorvaart belet. In 1849 konden de vaargelden op het Zwolse Diep wel oplopen tot 10% van het schippersinkomen. De gezamenlijke schippers verzetten zich fel tegen deze hoge tolheffing.

Onder leiding van W.J. Schuttevaer, schipper-koopman uit Hellendoorn en rechter L. Oldenhuis Gratama uit Assen kwamen de Drentse en Overijsselse binnenschippers reeds vanaf 1843 jaarlijks bijeen in Meppel om te praten over de 'Zwolsche-Diep Kwestie'. Zij noemden zich: 'De gezamelijke commissarissen van de vereenigingen der binnenschipperij van Zwolle, Hasselt, Zwartsluis, Dedems-vaart, Meppel, Hoogeveen en Smilde'.

Vanaf 1863 gaf men aan deze belangenorganisatie de naam 'Eendragt maakt macht' en nog datzelfde jaar leidde deze eendracht in Zwolle tot de formele oprichting van de Schippersvereniging Schuttevaer. W.J. Schuttevaer was tot 1868 de eerste voorzitter. De strijd tegen de tolheffing had uiteindelijk succes. In 1875 werd het Zwolse Diep weer aan het rijk overgedragen en de tolketting werd weggehaald. De trotse schippers beseften dat hun verzet alleen kans van slagen had gehad door een langdurige, brede en gezamenlijke aanpak.

Hun vereniging bleef tot de dag van vandaag de belangrijkste belangenvereniging voor de binnenvaart. De organisatiestructuur van de vereniging bestaat uit een landelijk hoofdbestuur met plaatselijke afdelingen die regelmatig in regio-overleg bijeen komen. In 1938 kreeg de Vereniging Schuttevaer het predikaat Koninklijke. Het secretariaat van de vereniging bevindt zich bij het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart. In 2002 werd de naam van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) gewijzigd in Koninklijke Schuttevaer. De huidige voorzitter is mevrouw A. Jorritsma-Lebbink. [Kerkmeijer]