Begrip
Alle rechten voorbehouden

Schultmolt

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Ook: Schuldmudde 

Belasting op het gebruiksrecht van de woeste gronden. In Drenthe waren deze met de schenking van het foreestrecht door koning Otto I in 944 aan de bisschop van Utrecht gekomen. De Drenten, die vanouds het gebruik hadden, betaalden de bisschop sindsdien de schultmolt, die op het waardeel werd geheven en aanvankelijk één mud rogge per belastingplichtige bedroeg. Later werd het verschuldigde bedrag op de geldende graanprijs gebaseerd. De schultmoltplichtige boerderijen werden soltsteden genoemd. Sinds de splitsing van waardelen werden de gewaardeelden voor de schultmolt aangeslagen.

Literatuur

  • Lit.: D.P. Blok, 'Vroege Middeleeuwen', in: Heringa, Geschiedenis Drenthe
  • W. Tijms, 'De schuldmudden in Drenthe en het Gorecht', in: J.N.H. Elerie e.a. (red.), Noorderlicht (Groningen 1988).