Begrip

Schraallanden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Voedselarme droge, vochtige of natte gronden met specifieke flora en fauna.

Tot in het begin van de 20e eeuw in het van origine voedselarme Drenthe in vele vormen algemeen voorkomend. Door algemene voedselverrijking, ontginning en veranderingen in waterhuishouding en waterkwaliteit zijn deze levensgemeenschappen uiterst zeldzaam geworden. Zij maken thans voor het merendeel deel uit van natuurreservaten. De natuurterreinbeherende organisaties trachten de diverse typen schraalland in stand te houden of door verschraling te herstellen. Voorbeelden van schraallanden zijn: blauwgrasland, hooiland, veenweiden en bovenveengrasland.