Organisatie

Stichting Schone Kunsten rond 1900

Organisatie type: Kunststichting

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Stichting, op 6 november 1964 opgericht door een aantal nazaten van beeldende kunstenaars, die in de periode 1880-1940 werkzaam waren geweest.

Een van de doelen was werk van die kunstenaars, dat zich nog in familiebezit bevond, bij elkaar te houden en in een museum onder te brengen. Toen het plan om de collectie onder te brengen in villa Marialust te Apeldoorn op het laatste moment niet door kon gaan, werd de verzameling opgeslagen in de Gevangenpoort in Den Haag. In 1969 werd in het Drents Museum te Assen een succesvolle tentoonstelling gehouden van een keuze daaruit. Toen het museum in 1974 door de verhuizing naar het voormalige provinciehuis aan de Brink veel meer ruimte ter beschikking kreeg, werd besloten de collectie van de SSK in Assen onder te brengen. In 1983 werd de verzameling voor het symbolische bedrag van één gulden aan de provincie Drenthe overgedragen. De stichting bleef zich ook daarna toeleggen op het uitbreiden van de collectie, die naast schilderijen, tekeningen en grafiek ook veel kunstnijverheid en meubelen omvat.

De verzameling geeft een breed beeld van de kunstproductie uit de periode rond 1900; niet alleen door de grote verscheidenheid van objecten, maar ook door het grote aantal verschillende kunstenaars dat is vertegenwoordigd. Enkele van hen hebben ook in Drenthe gewerkt, onder wie A. van der Boon, J. Briedé, W. Hamel, Chr. Hammes, P. de Josselin de Jong, Arnold en Edzard Koning, S. Moulijn en L.W.R. Wenckebach.

Literatuur

  • Lit.: J.J. Heij, Kunst rond 1900 (Assen 1983).