Begrip

Roofvogels

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Orde van vogels die gespecialiseerd zijn in dierlijke prooien. Roofvogels hebben krachtige snavels en klauwen, zijn zeer goede vliegers en beschikken over een uitstekend gezichtsvermogen.

In Drenthe komen momenteel zeven soorten als regelmatige broedvogel voor: Buizerd, Wespendief, Havik, Sperwer, Torenvalk, Boomvalk en Bruine kiekendief. Incidentele broeders zijn Blauwe en mogelijk ook Grauwe kiekendief. In de trektijd en in de winter worden ook Rode wouw, Zwarte wouw, Slechtvalk, Smelleken, Ruigpootbuizerd, Visarend en zelfs incidenteel Zeearend gezien. Van de Rode wouw zijn uit 20e eeuw broedpogingen bekend uit de omgeving van Schoonebeek en Gieten. De buizerd is met maximaal 800 broedparen in de periode 1978-1995 de meest algemene roofvogel van Drenthe.

In de 19e eeuw kwamen in Drenthe weinig bosbewonende roofvogels voor vanwege het gebrek aan bossen. Door de aanplant van boswachterijen en andere bossen ontstond nieuw broedgebied voor deze vogels. Halverwege de 20e eeuw nam het gebruik van pesticiden sterk toe, waardoor veel roofvogels deze giftige stoffen via hun prooien binnenkregen en stierven. Als reactie op deze sterfte werd het Comité ter Instandhouding van de Drentse Fauna opgericht. Na het verbod op de meest schadelijke stoffen nam met name de stand van Buizerd, Havik en Sperwer spectaculair toe. Daarentegen laaide in de afgelopen decennia de roofvogelvervolging op. Hierdoor ontstond op initiatief van medewerkers van Staatsbosbeheer de Werkgroep Roofvogels Drenthe. Dit Drentse initiatief groeide uit tot de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Literatuur