Begrip

Rode lijsten en rode lijstsoorten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Door de rijksoverheid vastgestelde lijsten van bedreigde en kwetsbare planten- en diersoorten die in het bijzonder bescherming behoeven. De vereiste bescherming berust op de Flora- en Faunawet.

Gedeputeerde Staten zijn belast met de zorg voor deze soorten door het treffen van passende maatregelen. Voor Drenthe zijn uitgaande van de rijkslijsten door de Provincie eigen Rode lijsten opgesteld. Zie ook: Soortenbeleid.