Begrip

RMO

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Volledig: Rijdende Melkontvangst

Gelijktijdig met de verbreiding van de melktank of diepkoeltank in de jaren 1970 werd het transport van de melk van de boerderijen naar de fabrieken overgenomen door een tankauto. Het transport werd daardoor niet alleen goedkoper, de melk kon ook gelijkmatiger op de fabrieken worden aangevoerd die daardoor efficiënter konden werken. Omdat de RMO's bovendien een veel grotere actieradius hadden, ging e.e.a. gepaard met een geweldige schaalvergroting in de verwerking van de melk, hetgeen in feite het sluitstuk vormde van een fusieproces in de zuivelindustrie die tevoren op gang was gekomen.

Literatuur

  • Lit.: P.R. Priester, 'Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf', in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel III, Landbouw en voeding (Zutphen 2000).