Organisatie

Rijksarchief

Organisatie type: Archiefinstelling

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Rijksdienst, vanaf 1879 belast met het beheer van de archieven van de rijks- en provinciale instellingen in Drenthe. Sinds 2000 is de naam Drents Archief.

De eerste professionele archiefzorg had plaats vanaf 1844, toen de provinciale commies J.S. Magnin hiertoe werd aangesteld. In 1879 nam het rijk de zorg voor de archieven over.

In 1901 betrok het archief een nieuw pand aan de Brink te Assen. Dit neorenaissancistisch gebouw, tussen trapgevels met ezelsruggen, werd gebouwd tussen 1897 en 1901 naar ontwerp van de rijksbouwmeesters C.H. Peters en J. van Lokhorst. Bij de bouw werd een deel van de oostelijke vleugel van de kloostergang van het klooster Mariënkamp in het plan opgenomen. Tot 1973 diende het gebouw tevens als Drents Museum.

Na 1970 nam de toestroom van archieven en het gebruik van archieven explosief toe. Het rijksarchiefgebouw werd in 1980 uitgebreid en gemoderniseerd, naar ontwerp van P.H. Tauber uit Haarlem. Steeds meer ontwikkelde het Rijksarchief zich als een historisch centrum, dat alle bronnen voor de Drentse geschiedenis beheert en alle historische informatie over Drenthe kan leveren.