Begrip

Ridderschap en Eigenerfden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Staten van Drenthe gedurende de tijd van de Republiek (1603-1795). Aangezien in die tijd de gewesten soeverein waren, vormden de Staten van Drenthe de hoogste macht. Zij traden op als wetgever.

De vergaderingen van Ridderschap en Eigenerfden heetten landsdag. Tijdens de landsdagen had de ridderschap een stem, de eigenerfden twee stemmen. De drost was de voorzitter van de Staten. Het dagelijks bestuur lag bij het college van drost en gedeputeerden.

Literatuur