Persoon

Jacobus de Rhoer

Functie: Theoloog, Historicus

Geboren: 1722
Gestorven: 1813

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Angeren 1722 - Groningen 1813) Theoloog, historicus.

Bezocht de Latijnse school in Nijmegen en studeerde theo-logie in Utrecht; promoveerde aldaar in 1743. Na een predikantschap van drie maanden te Delden benoemd aan het Athenaeum in Deventer. In 1768 hoogleraar Latijn en Grieks aan de Groninger Academie, na de dood van L. Offerhaus in 1779 kreeg hij de leeropdracht algemene en vaderlandse geschiedenis.

De Rhoer gaf blijk van interesse in de geschiedenis van Noord-Nederland, in het bijzonder Groningen, door zijn verscheidene bijdragen voor de juristenvereniging Pro Excolendo Iure Patrio; aan dit gezelschap bood hij in 1794 ook het manuscript aan van een geschiedenis van Drenthe. De Rhoer had hier zeker vanaf 1784 aan gewerkt en hierover o.a. gecorrespondeerd met J. van Lier. Tot publicatie kwam het echter niet; de Tegenwoordige Staat was zojuist verschenen en de veranderende politieke constellatie vereiste inhoudelijke aanpassingen. Korte fragmenten van de geschiedenis werden door Sibrand Gratama gepubliceerd in de Drentsche Volksalmanak van 1838 en 1840. Het manuscript wordt bewaard in het Drents Archief.

Literatuur

  • Lit.: A.Th. van Deursen, Jacobus de Rhoer, een historicus op de drempel van de nieuwe tijd (Groningen 1970).