Organisatie

Remonstrantse Broederschap

Organisatie type: Kerkgenootschap

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Open geloofsgemeenschap, ontstaan in de 17e eeuw als reactie op de invoering van bindende belijdenisgeschriften door de Synode van Dordrecht. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen ongeacht sekse, leeftijd, ras, huidskleur of seksuele voorkeur. Er is geen vaste voor iedereen bindende geloofsbelijdenis. Er zijn twee gemeenten in Drenthe, namelijk in Meppel en Hoogeveen.

De Remonstrantse Gemeente in Meppel ontstond in 1879 toen de hervormde predikant ds. A.J. Oort een beroep aannam naar Zutphen. De kerkenraad verwierp een verzoek van driehonderd gemeenteleden om weer een predikant van vrijzinnige signatuur te beroepen. Daarop werd besloten een eigen remonstrantse gemeente te vormen. In nog geen zes jaar tijd had de gemeente dankzij de grote offervaardigheid van de leden een eigen kerkgebouw aan de Heerengracht. Op zondag 28 januari 1945 werd de kerk door een verdwaalde bom uit een vliegtuig van de geallieerde luchtmacht verwoest. In 1951 werd een nieuwe kerk gebouwd.

De gemeente in Hoogeveen dateert van 1886 en kwam voort uit de liberale kiesvereniging 'Licht en Vrijheid' en de in 1876 opgerichte afdeling van de Nederlandse Protestantenbond. Aanleiding was de weigering van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente om in de vacature van ds. Jan van Konijnenburg een vrijzinnige predikant te beroepen. De leden waren allen afkomstig uit de liberale toplaag. In 1894 kreeg de gemeenschap een eigen kerk aan de Grote Kerkstraat, ontworpen door de gemeentearchitect Jan Carmiggelt. Pas in 1931 kreeg de gemeente een eigen predikant.

Beide gemeenten kampen met vergrijzing en dalend ledental en hebben nu samen een voorganger.