Begrip

Rekendag

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vaste commissievergadering van de landsdag, eenmaal per jaar gehouden en ingesteld in 1603.

De vergadering bestond vast uit de gedeputeerden en daarnaast uit twee leden van de Ridderschap en twee Eigenerfden per dingspil, die op de landsdagen werden gekozen uit de regelmatig comparerende volmachten. Op de rekendagen werden de jaarrekeningen van de rekenplichtige ambtenaren gecontroleerd. Dit waren de ontvanger-generaal, de secretaris, de rentmeesters en de ontvanger van de collaterale successiën en de vrijwillige verkopingen. Zij waren persoonlijk aansprakelijk voor de tekorten. Erg effectief was de controle niet: men kende elkaar te goed.

Literatuur

  • Lit.: Heringa, Geschiedenis Drenthe.