Organisatie

Machinale Turffabriek Rahder

Organisatie type: Veenonderneming

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Veenonderneming.

Johan Coenraad Rahder (1812-1872) was afkomstig uit een Amsterdamse koopliedenfamilie. Hij ontwikkelde zich vanaf ca. 1852 tot een van de grotere en bekende verveners in Drenthe. Faam verwierf hij omdat hij rond 1863 als eerste een locomobiele kneed- en persmachine (malaxeur genaamd) gebruikte. De turven die hij hiermee produceerde werden voorzien van een R. Hij poogde één miljoen gulden te verwerven voor de verdere ontwikkeling en exploitatie van de machine. Hij richtte de Commanditaire Vennootschap J.C. Rahder op. Nazaten van deze Rahder zette dit rond 1890 om in De Machinale Rahder Turffabriek. In 1929 werd de onderneming verplaatst van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam. Zij hield het betrekkelijk lang vol. Pas in 1970 werd ze, na jarenlang enkel nog als grondeigenaar te hebben gefunctioneerd, geliquideerd.