Organisatie

Radio TV Drenthe

Organisatie type: Omroeporganisatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Haar
Bron: rtvdrenthe.nl
Alle rechten voorbehouden

Omroeporganisatie, zowel wat betreft radio als televisie, voortgekomen uit de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost).

De voorbereidingen voor de splitsing van de RONO begonnen in 1975. In november 1977 werd de formele driedeling van de RONO een feit. Zo ontstonden Radio Noord, Radio Oost en Radio Fryslân. Radio Noord bediende de provincies Groningen en Drenthe en Radio Oost Overijssel en Gelderland. Op 16 maart 1982 werd door de NOS het besluit genomen om ook Radio Noord en Radio Oost te splitsen. Met Radio Oost gebeurde dat in 1985, met Radio Noord pas in 1989.

De splitsing van Radio Noord had nogal wat voeten in de aarde. Het was met name de Drentse Schrieverskring die in 1985 sterk aandrong op splitsing. Tijdens een turbulente bijeenkomst van de Schrieverskring op 7 september 1985 in Beilen werd een motie aangenomen die de splitsing eiste. Op 13 februari 1986 werd door gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer, namens Gedeputeerde Staten van Drenthe, de Initiatiefgroep Omroep Drenthe ingesteld. Hierin werden benoemd: K. de Wilde (voorzitter), M.H. Hollema-Eikenberg, H. Everts, H.J. Dik en A. Haar. De Staten van Drenthe besloten op 15 april 1987 unaniem positief op het voorstel van GS inzake zendtijdaanvragen en financieringswijze van de Stichting Omroep Drenthe.

Op 8 december 1986 werd de Stichting Omroep Drenthe opgericht. Eerste voorzitter van de stichting was K. de Wilde. Hij werd in 1988 opgevolgd door oud-gedeputeerde Hollenbeek Brouwer. In 1993 werd J. Hidding voorzitter, in 2000 gaf hij de voorzittershamer door aan H.A.A. Lange. Voor het programmabeleid werd een Programmaraad ingesteld. Eerst onder voorzitterschap van oud RONO-medewerker Hitjo D. Schuth (1988-1996), later onder J. Buijs-Veldhuis (1996-2000) en Rieks Siebering (vanaf 2000). Radio Drenthe startte op 1 januari 1989 met haar uitzendingen en werd, onder leiding van programmaleider Henk ten Oever, al snel de best beluisterde regionale omroep in Nederland. Na een tijdelijk onderkomen aan de Markt in Assen verhuisde de omroep per 1 juli 1989 naar de Beilerstraat. Op 2 maart 1992 werd gestart met reclame-uitzendingen.

Dankzij medewerking van Castel, een dochter van het energiebedrijf EDON in Groningen, werd op 3 april 1995 door TV Drenthe, vanuit een pand aan het Van der Feltzpark in Assen, gestart met televisie-uitzendingen. Eerst waren deze alleen te ontvangen per kabel, maar vanaf augustus 1996 ook via de ether. Albert Haar werd benoemd tot programmaleider en TV Drenthe werd de best bekeken regionale tv-zender van Nederland. De algehele leiding van Radio en TV Drenthe was van 1988-1999 in handen van directeur-hoofdredacteur Klaas de Vries. Bij zijn vertrek werd de functie gesplitst en werd Rob Staal benoemd als directeur en Jacques de Krom als hoofdredacteur. In 2002 werd Elibert Maathuis hoofdredacteur. In 2003 werd de eerste steen gelegd voor nieuwbouw en renovatie van de oude Rijks hbs te Assen tot gezamenlijke huisvesting van RTV Drenthe. 

Websites